דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי 95/16 לביצוע עבודות איטום במוסדות חינוך וציבור בהוד-השרון - הודעה על שינוי תנאי סף ושינוי מועדים

עיריית הוד השרון מבקשת בזאת לעדכן על שינוי תנאי סף ועל עדכון מועדים במכרז שבנדון, והכל כמפורט להלן: 

  • תנאי הסף הקבוע בסעיף 5ב` למסמך א` למסמכי המכרז יבוטל, ובמקומו יבוא תנאי סף זה - "למציע לפחות עובד אחד קבוע בעל תעודת "אוטם מורשה"בתוקף בעת הגשת ההצעה".
  • פגישת מציעים נוספת, לא חובה, אך מומלצת, תתקיים ביום ראשון, ה-11.12.16, בשעה 12:00, בחדר ישיבות מועצת העיר, ברח` יהושע בן גמלא 28בהוד-השרון. 
  • את מסמכי המכרז יש להגיש במסירה אישית לתיבת המכרזים הנמצאת במחלקת חוזים ומכרזים, שברחוב יהושע בן גמלא 34 הוד השרון, לא יאוחר מיום חמישי, ה-22.12.16, בשעה 13:00.
  • מועדי הבהרת מסמכי המכרז, כמוזכר בסעיף 11 למסמך א` למסמכי המכרז, יחולו בהתאם למועד ההגשה המעודכן דלעיל.

 

  1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 750 ₪ (שבע מאות וחמישים ₪) שלא יוחזרו, במחלקת הגביה, רחוב הבנים 14 קומה 6 הוד השרון בימיםראשון עד חמישי (כולל) בין השעות 8:00-12:00. או במחלקת מכרזים ברח` יהושע בן גמלא 34 בהוד השרון 
    לפרטים 09-7759548/9 (מחלקת מכרזים).
  2. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  3. תנאי המכרז המחייבים הם אלה הקבועים ומפורטים במסמכי המכרז.

 


חי אדיב,
ראש עיריית הוד-השרון