דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי 204/17 לביצוע עבודות אספקה והתקנת מערכות מיזוג אויר באולמות ספורט בבתי הספר "יגאל אלון" ו- "הדרים" בהוד-השרון

עיריית הוד השרון מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות אספקה והתקנת מערכות מיזוג אוויר מסוגVRF (נפח גז משתנה) באולמות הספורט שבבתי הספר "יגאל אלון" ו- "הדרים" בעיר, 
והכל על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטות במסמכי המכרז המצ"ב. 

  1. ניתן לעיין במפרטים הטכניים ובתכניות וכן ניתן לרכוש את מסמכי המכרז, במחלקת חוזים ומכרזים, ברח` יהושע בן גמלא 34, הוד השרון בימים א`, ב, ג`,ה`, בין השעות 8:00-14:00.עלות רכישת המסמכים הינה בסך של 2,000 ₪ (אלפיים שקלים חדשים) שלא יוחזרו.
  2. סיור קבלנים יתקיים ביום חמישי, ה-9.2.17, בשעה 12:00, בחדר ישיבות מועצת העיר ברח` בן גמלא 28 בהוד-השרון. ההשתתפות בסיור הקבלנים היאחובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.
  3. את מסמכי המכרז וצרופותיו, יש להגיש במסירה אישית במחלקת חוזים ומכרזים ברחוב בן גמלא 34 בהוד השרון, וזאת לא יאוחר מיום חמישי, ה-2.3.17 בשעה 13:00

לצפייה בקובץ המצורף למכרז