דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 203/17 לביצוע עבודות אחזקת גינון וניקיון "בפארק נחל הדר" בהוד השרון

עיריית הוד השרון מבקשת בזה לקבל הצעות לביצוע עבודות אחזקת גינון וניקיון "בפארק נחל הדר" בהוד השרון 

הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

לצפייה והורדה מפרט עבודות

לצפייה בקובץ המצורף למכרז