דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי 207/17 לתכנון וניהול התכנון של מתחם הר/1202 בעיר הוד השרון

מכרז פומבי 207/17 לתכנון וניהול התכנון של מתחם הר/1202 בעיר הוד השרון - הודעה על שינוי תנאים ומועדים

 1. עיריית הוד השרון מבקשת בזאת לעדכן על שינוי תנאי סף ועל עדכון מועדים במכרז שבנדון, והכל כמפורט להלן: 
  • התנאי הקבוע לאחר סעיף 3.1 למסמך א` למסמכי המכרז ישתנה כדלקמן: "מובהר, כי שירותי הניהול יינתנו על ידי עובד 
   המתכנן בעל תעודת אדריכל ו/ או מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ו/או מתכנן ערים בעל תואר אקדמי 
   בתחום תכנון הערים
   , שהינו בעל ניסיון ב - 5 השנים האחרונות בניהול פרוייקט בהיקף דומה".
  • פגישת מציעים נוספת, חובה למעוניינים להשתתף במכרז (למעט המשתתפים בפגישה הראשונה שהתקיימה), 
   תתקיים ביום חמישי, ה-20.4.17, בשעה 16:00, בחדר ישיבות מועצת העיר, ברח` יהושע בן גמלא 28 בהוד-השרון.
  • את מסמכי המכרז יש להגיש במסירה אישית לתיבת המכרזים הנמצאת במחלקת חוזים ומכרזים, שברחוב יהושע בן 
   גמלא 34 הוד השרון, לא יאוחר מיום חמישי, ה-11.5.17, בשעה 13:00.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 1,000 ₪ (אלף שקלים חדשים) שלא יוחזרו, במחלקת מכרזים ברח` יהושע בן גמלא 34 בהוד השרון, בימים א, ב`, ג`, ה`. לפרטים 09-7759548/9.
 3. אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 4. תנאי המכרז המחייבים הם אלה הקבועים ומפורטים במסמכי המכרז.

 

חי אדיב - ראש עיריית הוד-השרון

לצפייה בקובץ המצורף למכרז