דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 212/17 למתן שירותי הקלטה ותמלול ישיבות עבור עיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להציע הצעות מחיר למתן שירותי הקלטה ותמלול בעבור עיריית הוד השרון, והכל בהתאם לתנאים המפורטים במכרז זה.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז