דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז מספר 216/17 למתן שירותי אספקה והתקנת יחידות מיזוג אוויר מפוצלות ומיני מרכזיות בעיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון מבקשת בזה לקבל הצעות למתן שירותי אספקה והתקנת יחידות מיזוג אוויר מפוצלות ומיני מרכזיות בעיריית הוד השרון, הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז