דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי 218/17 לאספקה, אחזקה ותיקון מכונות צילום ומדפסות במשרדי העירייה

עיריית הוד השרון מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקה, אחזקה, שדרוג ותיקון מכונות צילום ומדפסות במשרדי העירייה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז