דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 217/17 למתן שירותי מוקד גבייה טלפוני עבור עיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז פומבי מס` 217/17 למתן שירותי מוקד גבייה טלפוני עבור עיריית הוד השרון, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות המכרז ונספחיו.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים בעירייה, רח` בן גמלא 34 , הוד השרון בימים א` ה` בין השעות - 14:00 - 08:00 , 
תמורת תשלום במזומן של 1,000 ₪.

על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו, בהתאם לדרישות ותנאי המכרז, בצירוף כל מסמכי המכרז ונספחיו כשהם חתומים ומלאים כדבעי, במעטפה סגורה, בתיבת המכרזים שנמצאת במחלקת חוזים ומכרזים בעירייה, רח` בן גמלא 34 , הוד השרון, לא יאוחר מיום ראשון ה - 17/09/2017 בשעה 13:00.

כנס ספקים יתקיים ביום ראשון ה - 03/09/2017 בשעה 12:00, במועדון ה"באר" בבניין העירייה, רח` בן גמלא 28 , הוד השרון. הנוכחות בכנס אינה חובה, אך מומלצת על ידי העירייה. 

למענה לשאלות הבהרה  לחץ כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז