דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 221/17 לרכישת כלי רכב מעיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון (להלן - "העירייה") מזמינה בזאת להגיש לה הצעות לרכישת כלי רכב מעיריית הוד השרון, והכל כמפורט במסמכי המכרז להל.
ניתן לתאם הגעה להתרשמות מהרכבים, עד ליום 3.10.2017, בימי ושעות הפעילות של העירייה בלבד, מול מחלקת הרכב בעירייה בטלפון - 09-7759143 (רביב).

מסמך ה` - העתק רישיונות הרכבים

לצפייה בקובץ המצורף למכרז