דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז מספר 222/17 למתן שירותי מערכת מידע לניהול קנסות ואספקת ערכות פקח למחלקות הפיקוח השונות בעירייה

עיריית הוד השרון (להלן - "העירייה") מבקשת בזה לקבל הצעות למתן שירותי מערכת מידע לניהול קנסות ואספקת ערכות פקח למחלקות הפיקוח השונות בעירייה (רשות החניה, וטרינריה, פיקוח עירוני ושילוט) (להלן: "השירותים"), הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

נספח טכני למכרז למערכת קנסות

לצפייה בקובץ המצורף למכרז