דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

הודעה על פתיחת תיבת מכרזים

העירייה מבקשת להודיע על פתיחת תיבת המכרזים, אשר תתקיים ביום 23.2.21 בשעה 13:00, במחלקת חוזים ומכרזים, ברחוב בן גמלא 28 (קומת קרקע).

על סדר היום 

מכרז פומבי 227/20 יועץ ארגוני לעירייה.

מכרז פומבי 218/20 עבודות פיתוח רחוב המייסדים.

כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

בברכה,  
עדי ברמוחה,
יו"ר ועדת המכרזים של העירייה