דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

בקשה לקבלת הצעות מחיר לאספקה, ניהול ותחזוקת מערכת לניהול מאגר ספקים ויועצים דיגיטלי עבור עיריית הוד השרון

מצ"ב נוסח ההליך עם עדכונים נוספים בהתאם לשאלות הבהרה שהתקבלו

נדגיש, כי לא יהיה שינוי במועד ההגשה, הקבוע ליום 21.1.2021 עד השעה 13:00.

עוד נציין, כי לא יהיו שינויים נוספים ולא תתקבלנה שאלות הבהרה נוספות במסגרת ההליך.

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז