דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז מספר 227/17 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות , ציוד כיבוי אש מטלטל, מערכות כיבוי במים במוסדות חינוך וציבור בהוד השרון

עיריית הוד השרון (להלן - "העירייה") מבקשת בזה לקבל הצעות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות , ציוד כיבוי אש מטלטל, מערכות כיבוי במים במוסדות חינוך וציבור בהוד השרון (להלן: "העבודות") הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז