דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי 230/17 לביצוע עבודות סימון ומחיקת צבע בכבישי העיר הוד השרון

עיריית הוד השרון (להלן - "העירייה") מבקשת בזה לקבל הצעות לביצוע עבודות סימון ומחיקת צבע בכבישי העיר הוד השרון (להלן: "העבודות"), והכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

לצפייה מפרט טכני למכרז 230/17 לחץ כאן

לצפייה בקובץ המצורף למכרז