דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז מספר 231/17 לביצוע מדידות שילוט ברחבי העיר הוד השרון

עיריית הוד השרון (להלן: "העירייה" או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות לביצוע מדידות שילוט (להלן: "העבודה").

לצפייה בקובץ המצורף למכרז