דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 201/18 לעריכת ביטוחי העירייה

העירייה מכריזה בזאת על קבלת הצעות לעריכת ביטוחי העירייה לתקופה שבין יום 1.4.2018 עד וכולל יום 31.5.2019. 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז