דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 200/18 לרכישת ואספקת מכונות טיאוט - עדכו

  1. עיריית הוד השרון מבקשת לעדכן כי מועד הגשת המכרז שבנדון נדחה ליום 13.3.18, בשעה 13:00.
  2.  תנאי הסף הקבוע בסעיף 7 ג` למכרז שונה - נוסח מעודכן מצורף בזאת

רכישת ואספקת מכונות טיאוט מענה לשאלות הבהרה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז