דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 227/20 לקבלת שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית הוד השרון

מכרז פומבי 227/20 לקבלת שירותי ייעוץ ארגוני עבור העירייה - הודעה על דחיית מועדים

  1. נבקש לעדכן, כי העירייה מבצעת שינויים במסמכי המכרז שבנדון ובהתאם, מועד ההגשה הקבוע כעת יידחה בשלב זה.
  2. נוסח מעודכן של מסמכי המכרז, הכולל מועדים מעודכנים, יעלה לאתר העירייה בהקדם והודעה מתאימה תפורסם במקביל בעיתונות כנדרש.
  3. ניתן יהיה לעיין בנוסח המעודכן באתר העירייה בכתובת וכן במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים שבבניין העירייה, ברחוב יהושע בן גמלא 28 (קומת קרקע) בהוד השרון.

עו"ד חזי קינן, מנהל מחלקת חוזים ומכרזים