דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי 206/18 לביצוע עבודות אחזקה, פיתוח ושידרוג תשתיות ברחבי העיר הודעה על דחיית מועדים ומועד סיור קבלנים

עיריית הוד השרון מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות אחזקה, פיתוח ושידרוג תשתיות ברחבי העיר הוד השרון והכל על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטות במסמכי המכרז. 

  • עיריית הוד השרון מבקשת לעדכן כי מועד סיור הקבלנים במכרז שבנדון יערך ביום 27.2.2018 בשעה 11:00 בחדר ישיבות מועצת העיר, שברחוב יהושע בן גמלא 28 בהוד השרון. ההשתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי להגשת ההצעה
  •  מועד ההגשה נדחה ויקבע ליום 18.3.18, בשעה 13:00.
    מעטפת מכרז ו/או מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, לא יתקבלו.
  •  תנאי המכרז המחייבים הם אלה הקבועים ומפורטים במסמכי המכרז

אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

תנאי המכרז המחייבים הם אלה הקבועים ומפורטים במסמכי המכרז :

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז