דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מס' 7/2020 ראש מנהלת אזורי תעסוקה ופיתוח עיסקי – הארכת מועדים ועדכון תנאי סף

לצפייה בקובץ המצורף למכרז