דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 47/20 לתפקיד מנהל/ת אגף משאבי אנוש

תיאור התפקיד:

התוויית מדיניות ותהליכי העבודה לניהול ההון האנושי ברשות, ניהול ההון האנושי והובלת תהליכים ארגוניים ברשות.

עיקרי התפקיד:

 • תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי ברשות
 • ניהול תהליכי איתור, מיון וגיוס של עובדים לרשות.
 • ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים ברשות.
 • ניהול תקני משאבי האנוש ברשות.
 • ניהול מערך ההדרכה ברשות
 • ניהול תחום רווחת העובדים בארגון.
 • ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי הרשות.
 • טיפול בסיום העסקת עובדי הרשות.
 • ניהול יחסי העבודה ברשות.
 • ניהול יחידת ההון האנושי ברשות
 • תכנון מערך ההון האנושי ברשות המקומית

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • איזון בין צרכי הרשות לצרכי העובדים, באמצעות התאמת פתרונות אפקטיביים.
 • ניהול משא ומתן עם גורמים שונים ברשות.
 • הנחיה וליווי של מנהלים ועמיתים בארגון.
 • עבודה עם ממשקים רבים, ברשות ומחוצה לה.
 • יכולת ניתוח וקבלת החלטות
 • עבודה בתנאי לחץ

תנאי סף:


השכלה:

תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
יתרון לבעלי תואר אקדמי מהתחומים הבאים: משאבי אנוש, ייעוץ ארגוני, פיתוח ארגוני, או מנהל עסקים עם התמחות בהתנהגות ארגונית.
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
או
תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת
ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי:

5 שנים לפחות במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: בתחומי משאבי אנוש, פיתוח, ייעוץ ארגוני, ניהול מערך גיוס מיון וקליטה, ניהול מערך הדרכה.

ניסיון ניהולי:

3 שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות:

 • שליטה מלאה בהפעלת תוכנות האופיס. 
 • הכרות עם השלטון המקומי ו/או הסכמים קיבוציים – יתרון.

כישורים אישיים:

אמינות, יוזמה, קפדנות בביצוע, הבנה ותפיסה מהירה, יכולת עצמאית לקבלת החלטות, כושר הבעה בכתב ובע"פ, עמידה בלחצים, כושר למידה, יכולת עבודה בצוות, יחסי אנוש מעולים וגישה שירותית.

היקף המשרה : 100%.

תקן: מנהל אגף

דרגת השכר: העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים 60-70% משכר מנכ"ל.

אגף: משאבי אנוש

כפיפות: מנכ"ל העירייה

 

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים


מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה.
 • אישור המעיד על ניסיון מקצועי וניהולי - חובה
 • המלצות
 • צילום תעודת זהות
 • טופס פרטי מועמד (באתר העירייה)

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל enosh@hod-hasharon.muni.il  או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים, באגף  משאבי אנוש  רח' בן גמלא 28 קומה ב'יהושע בן גמלא 28, קומה ב', עד ליום 20.07.20  בשעה 13.00 (משרדי העירייה סגורים ביום שישי).

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
רן היילפרן, מנכ"ל