דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 40/20 - לתפקיד מנהל/ת מחלקת תברואה וחזות העיר

תיאור התפקיד:

 • קידום פעולות לשיפור חזות העיר.
 • אחריות וביצוע של מדניות העיר בתחום תברואה וחזות העיר.
 • קביעת פרויקטים עפ"י תוכנית עבודה שבועית.
 • אחריות לתכנון תכניות עבודה רב שנתיות ושנתיות לשיפור חזות הרשות המקומית ולשמירה על ניקיונה.
 • פיקוח על השירותים הניתנים לעירייה ע"י קבלנים חיצוניים בתחום התברואה וחזות העיר.
 • עבודה עם קבלנים ונותני השירות מול חוזה ביצוע.
 • אחריות לבצוע עבודות ניקיון שוטפות בתחומי הרשות המקומית: טאטוא, פינוי אשפה ביתית, פינוי גזם וכו'.
 • אחריות לטיפול בהשמדה ובהדברה של מזיקים בתחומי הרשות המקומית.
 • יכולת הנעת עובדים ופיקוח בשטח.
 • תכנון וניהול תקציבים בסדר גודל של כ-20 מיליון ש"ח בשנה.
 • סנכרון ושילוב עבודת המחלקה בעבודה פנים וחוץ ארגונית.
 • אישורי אכלוס וגמר בנייה בהתאם למדיניות העירונית.
 • סביבת עבודה מרובת לחצים, דינאמית וגמישה.
 • שעות עבודה חריגות, כולל עבודה בימי שישי וערבי חג.

תנאי סף:

השכלה:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
  או
 • הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 91 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג 2102
  או
 • תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
  או
 • אישור לתוכנית בתכנית מלאה בישיבה גבוהה בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחומים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני.
 • עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון באותם התחומים.
 • עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון באותם התחומים.
 • ניסיון בתפעול וניהול קבלנים בתחום התברואה – יתרון.
 • ניסיון בניהול תקציבים – יתרון.

דרישות נוספות:

 • שליטה בתוכנות office.
 • אמינות ומהיימנות.
 • ייצוגיות ותודעת שירות ושיח מול תושבים
 • סדר וארגון
 • יכולת הובלה
 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

היקף המשרה: 100%.

תקן: מנהל מחלקה

אופן העסקה: 39-41 בדירוג המחר, 9-11 בדירוג המינהלי או חוזה אישי – בהתאם לאישור משרד הפנים

כפיפות: מנהל אגף שפ"ע

אגף: שפ"ע

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תמונת פספורט
 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
 • המלצות
 • צילום מתעודת זהות
 • טופס פרטי מועמד 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל  enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים עד ליום ג' 07/07/2020 באגף משאבי אנוש, בן גמלא 28 קומת ב' (עד השעה  13.00 )

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.
הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
אגף משאבי אנוש