דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 19/20 – לתפקיד רכז/ת מדצ"ים והדרכה במחלקת נוער

תיאור התפקיד:

 • אחריות כוללת על המד"צים ועל מדריכי המד"צים ופעילות על פי מדיניות המחלקה לנוער.
 • ריכוז והנחיה של צוות מדריכי המד"צים ברשות, ואחריות להשתלמותם בהתאם להנחיות.
 • פיתוח והובלת פרויקטים קהילתיים בשיתוף קבוצות הנוער.
 • ניהול מרכז הכשרות לנוער ולילדים – תכנון, הקמה והובלת מערך ההכשרות.
 • שיבוץ בני נוער וילדים שעברו הכשרות למקומות התנדבות בתחום שהוכשרו.
 • איתור וריכוז תוכניות הדרכה והפעלות, מעבדן ומציען לעובדי הנוער ביישוב.
 • תיאום וקישור בין גורמי ההדרכה השונים ביישוב ומחוץ ליישוב (מרפ"דים, מרכזי הדרכה של מנהל חברה ונוער וכו').
 • עבודה בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
 • העבודה הינה בשעות לא שגרתיות.
 • פעילות נוספת בהתאם לצרכי המערכת

תנאי סף:

השכלה:

 • תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחומים:  חינוך בילתי פורמלי, חינוך, עבודה קהילתית, מדעי ההתנהגות, מדעי החברה והרוח. 
  יתרון לבעלי תואר ראשון בחינוך בלתי פורמאלי.
 • הרכז (ככל שלא עבר קורס כזה), יחויב לסיים בהצלחה- קורס להכשרת רכזי נוער וקורסים מנחים.

ניסיון מקצועי:

 • 3 שנות ניסיון בתחומים הבאים: הדרכה ישירה של נוער או הכנת תכניות והפעלת פרויקטים לנוער במסגרת בלתי פורמאלי.

דרישות נוספות:

 • שליטה בתוכנות וביישומי מחשב – חובה
 • שליטה בשפה העברית.
 • כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה - חובה.
 • אישור על היעדר עבירות מין.

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות,  יכולות למידה טובים מאוד ונכונות ללמידה, יכולות ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

היקף המשרה- 100%

תקן: רכז מדצ"ים

כפיפות – מנהלת יחידת הנוער

דרוג ודרגה:  בדרוג חיונך, חברה ונוער - בהתאם לנתוני המועמד.

אגף: תרבות אירועים ונוער

 

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים 
בהתאם לסעיף 170 לפקודת העיריות תידרש בדיקת עבר פלילי לגבי המועמדים

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תמונת פספורט
 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים
 • המלצות
 • צילום מתעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל: enosh@hod-hasharon.muni.il  או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש, בן גמלא 28 , קומת שניה , עד ליום ג' 23.06.20  בשעה 13:00 (משרדי העירייה סגורים ביום שישי). 

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.
הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

על החתום, אגף משאבי אנוש