דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 18/20 - לתפקיד מזכיר/ה ורכז/ת סל תרבות ואירועים במרכז אומנויות

תיאור התפקיד:

 • איתור הצרכים בתחום התרבות עבור התלמידים ביישוב בתיאום עם גורמי החינוך והתרבות ברשות.
 • שותף לקביעת המדיניות וסדר העדיפויות של פעולות התרבות עבור ציבור התושבים בהתאם לצרכים ולאפשרויות התקציביות.
 • סיוע בתכנון ארגון והפעלת תוכניות סל תרבות בהתאם למסגרת התקציבית ולתוכנית שאושרה על ידי הממונים עליו ברשות.
 • קיום קשר עם גורמים וארגונים המציעים פעולות תרבות ואמנות, תיאום פעולות סל התרבות עם מוסדות החינוך, התרבות והאומנות.
 • פרסום ושיווק תכנית סל התרבות של ביה"ס והגנים כמו גם הפעילויות השונות במרכז אומנויות.
 • סיוע בכל הנושאים התקציביים הכרוכים בהפעלת תוכנית סל תרבות של ביה"ס והגנים.
 • טיפול בכל נושאי התקציב הכרוכים בהפעלת התוכנית וניצול אפשרות איגום המשאבים.
 • שיתוף פעולה עם הממונים ברשות ובהתאם להנחיות.
 • מענה טלפוני ומענה במיילים לגורמים השונים.

תנאי סף:

השכלה

 • 12 שנות לימוד/ תעודת בגרות מלאה- חובה.
 • השכלה אקדמית בתחומים תרבות/חינוך – יתרון.

ניסיון מקצועי

 • ניסיון בתכנון והפעלת אירועים.
 • שליטה בתוכנות office, במיוחד EXCEL – חובה.
 • היכרות ושליטה בפלטפורמות חברתיות – חובה.
 • ניסיון בפרסום ושיווק במדיה הדיגיטלית- יתרון.
 • ידע והיכרות בנושאי תרבות ואומנות, תאטרון, מחול, קולנוע ומוזיקה – יתרון משמעותי.

דרישות נוספות:

 • כושר ארגון ומשימתיות ברמה גבוהה.
 • עצמאות ויכולת עבודה בתנאי לחץ.
 • יכולת עבודה בצוות.
 • בעלת תפיסת שירות לציבור ויחסי אנוש מעולים.

 

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת ארגון ותכנון, מרץ ופעלתנות, יכולת ונכונות ללמידה.

 

היקף המשרה: 50% משרה.

כפיפות: למנהלת מרכז אומנויות רב תחומי.

דרוג ודרגה: 7-9 מינהלי, 37-39 מח"ר

תקן: אחראי נושא

אגף: תרבות

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

בהתאם לסעיף 170 לפקודת העיריות תידרש בדיקת עבר פלילי לגבי המועמדים

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תמונת פספורט
 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים
 • המלצות
 • צילום מתעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל:
enosh@hod-hasharon.muni.il  או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש, בן גמלא 28 , קומת שניה , עד ליום ג' 23.06.20  בשעה 13:00 (משרדי העירייה סגורים ביום שישי). 

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

על החתום,
אגף משאבי אנוש