דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 35/20 לתפקיד "מדריך/ת נוער באגף תרבות, אירועים ונוער"

תיאור התפקיד:

 • איתור ויצירת קשר עם בני נוער בקהילה גילאי 14-18.
 • אבחון והערכת צרכים, רצונות ותחומי עניין של בני הנוער בקהילה.   
 • בניה, גיבוש והדרכת קבוצה/קבוצות נוער המתלכדות על בסיס הצרכים, הרצונות ותחומי העניין המשותפים.  
 • ייזום, הכנה והפעלה יחד עם הקבוצות הנ"ל תכניות חינוכיות המשלבות את המטרות שלמענן התלכדה הקבוצה עם מטרות חינוכיות-חברתיות-קהילתיות. 
 • ביצוע הערכה לתהליך וביצוע התוכנית מול המטרות שנקבעו.  
 • לקיחת חלק בפעילות המתבצעת מחוץ ליישוב, כגון: טיולים, כנסים ומחנות נוער.  
 • במקביל ובנוסף לעבודה החברתית-קבוצתית, קיום וטיפוח קשרים אישיים עם בני נוער על מנת לשמש להם כ"אוזן קשבת" ולסייע להם בהתמודדות עם בעיות ומצוקות. 
 • קיום, במידת הצורך, קשרים ויחסי גומלין עם גורמים שונים בקהילה.  
 • השתתפות כחבר בצוות החינוכי של המוסד והשתתפות בישיבות ובהשתלמויות.
 • לקיחת חלק בתכנון ובהפעלת אירועים מרכזיים.  
 • עבודה בשיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם, ועל פי מדיניות מינהל חברה ונוער במשרד החינוך .

תנאי סף:

השכלה:

 • 12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה או מכינה אקדמית. 
  יועדפו סטודנטים בעלי תואר בוגרי ראשון במדעי החברה, חינוך, חינוך בלתי פורמלי, עבודה קהילתית או במדעי ההתנהגות. או סטודנטים לתואר זה משנה שנייה. יועדפו בעלי תעודת מדריך מוסמך / תעודת בוגר קורס הכוון של משרד החינוך- מינהל חברה ונוער / תעודת עובד חינוך / תעודת הוראה.

הכשרה:

 • השתתפות בהצלחה מרכז הערכה לתפקיד על ידי מינהל חברה ונוער. התחייבות  לעבור קורס הכוון למדריכי נוער בשנת עבודתו הראשונה

ניסיון מקצועי:

 • 2 שנות הדרכה כמדריך צעיר, כמדריך במסגרות חינוך או צבא או שירות לאומי או 2 ניסיון של שירות אזרחי, בהדרכה ישירה של בני נוער.

כישורים אישיים:

יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער . יכולת להדריך ולהעשיר בני נוער בתחום הערכי-חברתי-קהילתי. יכולת ליזום, להכין ולבצע תכנית חינוכית. יכולת לשיתוף פעולה בצוות. יכולת ביטוי בכתב ובעל פ ה. יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

רישיון לעיסוק בתפקיד:

12 חודשים מיום כניסתו "היתר הדרכה זמני" מטעם מינהל חברה ונוער במשרד החינוך, עד לתפקיד, תוך התחייבות להשגת היתר הדרכה קבוע ממינהל חברה ונוער במשרד החינוך עד  תום תקופה זו.  
עם סיום קורס הכוון וקבלת היתר הדרכה קבוע, ייחשב העובד כמדריך   

דרישות נוספות:

אישור העדר עבירות מין                      

מס' משרות: 2

היקף המשרה: 50%.

תקן: מדריך נוער רשותי

אופן העסקה: חינוך נוער וקהילה - עפ"י נתוני המועמד

כפיפות: מנהלת יחידת הנוער

אגף: תרבות, אירועים ונוער

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תמונת פספורט
 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
 • המלצות
 • צילום מתעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל   enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים עד יום ג' 23/06/20 בשעה 13:00 באגף משאבי אנוש, בן גמלא 28 קומת ב' 

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.
הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום, 
אגף משאבי אנוש