דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 203/20 לביצוע עבודות החלפת יחידת קירור במתחם הספרייה העירונית ובית יד לבנים בהוד השרון

מסמכים מצורפים:

מסמך ז 1 - מפרט טכני מיוחד
מסמך ז 2 - מפרט טכני כללי
מסמך ח - כתב כמויות
מסמך ט - תוכניות (סה"כ 4 תוכניות) - ניתן לראות במשרדי מחלקת חוזים ומכרזים בן גמלא 28 

מסמך י - נספח בטיחות
מסמך יא - נספח בטחון

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז