דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 28/20 – לתפקיד מנהל/ת מדור בקרה ופיקוח על נכסים במחלקת נכסים

תיאור התפקיד:

 • פיקוח ובקרה על נכסים עירוניים בהתאם לנדרש על פי דין.
 • ביצוע סיורים ובקרה יזומה בשטח, בהתאם לתוכניות העבודה והוראות הדין.
 • ניהול מעקב ובקרה אחר נכסים מושכרים.
 • ניהול מעקב שימוש בנכסי העירייה על ידי תאגידים עירוניים ואגפי העירייה.
 • ביצוע ביקורת בנכסים שהוקצו בהתאם לנוהל הקצאות של משרד הפנים.
 • הכנת תוכניות עבודה בנושא פיקוח נכסים עירוניים.
 • הכנת דוחות פיקוח של נכסים עירוניים, דווח על ממצאים והמלצות לממונה.
 • טיפול בפלישות לשטחי ציבור ונכסים עירוניים ותאום מול הגורמים הרלוונטים.
 • פיקוח על תקינות נכסים עירוניים מול הגורמים הרלוונטים.
 • סיוע וליווי הכנת סקרי נכסים כגון סקר מונים, סקר פינויים ושמירה על רכוש ציבורי.
 • ריכוז שוטף של השימוש בנכסים העירוניים כולל מעקב אחרי גביה ותשלום דמי שימוש, העברת שעוני חשמל ומים, תשלומי הוצאות שימוש,  ביטוחים וטיפול בפניות המשתמשים בנכסים עירוניים.
 • התפקיד משלב עבודה משרדית עם עבודת שטח.
 • ביצוע כל עבודה נוספת בתחום הפיקוח בהתאם לדרישת המנהל.

תנאי סף:

השכלה: 

 • תעודת הנדסאי או טכנאי רשום שנרכש ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

ניסיון מקצועי:

 • ניסיון מקצועי מוכח של שנה לפחות בעבודה בניהול נכסי נדל"ן (ברשויות מקומיות – יתרון)
 • הכרת מערכות נכסים ממוחשבות – יתרון
 • הבנת החוקים והיכרות החקיקה בתחום המקרקעין ודיני תכנון ובניה.

דרישות נוספות:

 • בעל רישיון נהיגה בתוקף.
 • ניידות חובה.

כישורים אישיים:
אמינות, חריצות, כושר למידה, יכולת קבלת החלטות, התמודדות טובה עם עומס עבודה גבוה, כושר ביטוי בכתב ובעל פה.

היקף המשרה: 100% משרה

כפיפות: מנהלת מח' נכסים

תקן: מנהל מדור

דירוג ודרגה: 7-9 בדירוג המינהלי או 37-39 בדירוג המח"ר/ הנדסאים-טכנאים.

אגף: הנדסה

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים
בהתאם לסעיף 170 לפקודת העיריות תידרש בדיקת עבר פלילי לגבי המועמדים

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים
 • מועמד אשר יוזמן לועדת בחינה יידרש למלא הצהרה בדבר עברו הפלילי
 • המלצות
 • תמונת פספורט
 • קורות חיים
 • צילום מתעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל enosh@hod-hasharon.muni.il  או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים, באגף  משאבי אנוש רח' בן גמלא 28 קומה ב'יהושע בן גמלא 28, קומה ב', עד ליום ג' 09/06/2020  בשעה 13.00. משרדי העירייה סגורים ביום שישי

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי .

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
אגף משאבי אנוש