דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 29/20 מנהל/ת מחלקת משאבי אנוש באגף משאבי אנוש

עיקרי התפקיד:

 • טיפול שוטף במעגל חייו של העובד: טיפול בתנאי העסקה החל מתהליך הקליטה, ועד  לסיום העסקה תוך קיום קשר ישיר עם העובדים.
 • אחריות על תחום מכרזי כ"א.
 • טיפול בתהליכים רוחביים הרלוונטיים לתנאי העסקתו של העובד.
 • עבודה בממשקים מול גורמי פנים וחוץ שונים.
 • פיתוח וקידום תהליכים אירגוניים לשיפור חיי העובד בארגון.
 • ייעוץ וליווי מנהלים ועובדים בתחום דיני עבודה והסכמים קיבוציים.
 • טיפול במשימות כ"א נוספות כפי שיוגדרו ע"י מנהלת האגף בהתאם לצרכים.

תנאי סף:

 • השכלה- תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה")  לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור היתר).
 • ניסיון מקצועי - עבור בעל תואר אקדמאי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי לתפקיד המוצע- חובה.
  לבעלי תעודת הנדסאי נדרש: 5 שנות ניסיון מקצועי בתחום עיסוק רלוונטי לתפקיד המוצע.
  לבעלי תעודת טכנאי נדרש: 6 שנות ניסיון מקצועי בתחום עיסוק רלוונטי לתפקיד המוצע.
  יתרון לבעלי ניסיון מהרשויות המקומיות.
 • שליטה מלאה בהפעלת תוכנות האופיס– חובה. 
 • הכרות עם השלטון המקומי ו/או הסכמים קיבוציים - יתרון

כישורים אישיים:
אמינות, יוזמה, קפדנות בביצוע, הבנה ותפיסה מהירה, יכולת עצמאית לקבלת החלטות, כושר הבעה גבוה בכתב ובע"פ, עמידה בלחצים, כושר למידה, יכולת עבודה בצוות, יחסי אנוש מעולים וגישה שירותית.

היקף המשרה : 100%.

דרגת השכר: 9-11 בדירוג המינהלי או 39-41 בדירוג המח"ר או העסקה בחוזה אישי 30-40% משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.

תקן: מנהל מחלקה

כפיפות: למנהלת אגף משאבי אנוש

אגף: משאבי אנוש

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תמונת פספורט
 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים
 • המלצות
 • צילום תעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל  enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש, במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש רח' בן גמלא 28 קומה שניה,
עד ליום ג' 09/06/2020 בשעה 13.00  (משרדי העירייה סגורים בימי שישי).

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
אגף משאבי אנוש