דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 30/20- לתפקיד מנהל/ת מחלקת תרבות ואירועים באגף תרבות, אירועים ונוער

תיאור התפקיד:

 1. הוצאה לפועל של מדיניות העירייה בנושאי אירועים וטקסים
 2. אחריות על כל הנושאים הקשורים לאירועים ולטקסים לרבות רישוי ותאום עם כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו
 3. איסוף מידע ונתונים עדכניים ורלוונטיים לצורכי פרסום תחומי הפעילות הרלוונטיים
 4. הכנת תוכניות מתוקצבות וביצוע מדיניות התקציב בהתאם להנחיות
 5. תכנון וביצוע תוכניות אירועים וטקסים ומעקב אחריהם
 6. ניהול משא ומתן עם גורמים שונים
 7. ניהול ומעקב אחר הפקת הפעילויות
 8. עבודה בשיתוף פעולה עם המחלקות המסייעות ברשות

דרישות התפקיד:


 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלת גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ באחד מהתחומים הבאים: התחום שעליו הוא מופקד, חינוך בלתי פורמלי, חינוך, מדעי ההתנהגות.
 • 7 שנות ניסיון בתחומים הבאים: ניהול ארגון והפעלת פרויקטים בתחום עליו הוא מופקד, במסגרות חינוך בלתי פורמלי, בהנחיית צוות, בתכנון וניהול תקציב.
 • בעל התפקיד יחוייב לקבל הכשרה:  קורס הכוון למנהלי מחלקות/יחידות/מדורים בתחום, שעליו הוא מופקד ברשות המקומית ובקורס לשיווק וגיוס משאבים.
 • שליטה בתוכנות וביישומי מחשב.
 • כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גובהה.
 • עברית ואנגלית ברמה גבוהה- חובה.
 • רישיון נהיגה בתוקף.

היקף המשרה: 100%

תקן: מנהל מחלקה

כפיפות: סגן מנהל אגף תרבות

דרוג ודרגה: 39-41 מח"ר/9-11 מינהלי/חינוך נוער וקהילה - עפ"י נתוני המועמד

כישורים אישיים:
יכולת ארגון תכנון, תיאום ופיקוח ויכולת הוצאה אל הפועל, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, אמינות ומהימנות אישית, יכולת עבודה בשיתוף פעולה עם כל יחידות הארגון, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות, נכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

קורות חיים

תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים

המלצות

צילום תעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל  enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש, בן גמלא  28, קומת ב', עד ליום ג' 09.06.20 בשעה 13:00 (משרדי העירייה פתוחים כל יום עד השעה 15.30 וסגורים ביום שישי .

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.
הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
אגף משאבי אנוש