דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 23/20 - לתפקיד מנהל/ת אגף החינוך

לעיריית הוד השרון דרוש/ה מנהל/ת אגף החינוך.

 

תיאור תפקיד:

גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות העירונית ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך, וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל.

עיקרי התפקיד:

 • התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.
 • ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר(יסודיים ועל-יסודיים).
 • ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל- יסודיים.
 • ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
 • ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
 • קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 • טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 • ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
 • טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.
 • ניהול צוות העובדים באגף החינוך.
 • אחריות לפיתוח ואחזקת מבני חינוך ולהכנת תוכניות פיתוח לטווח הקרוב והרחוק בתיאום עם משרד החינוך והנהלת העירייה.
 • ייזום פעולות חינוכיות שאינן בתחום יוזמות משרד החינוך ופיקוח על קיום העשרה חינוכית לתלמידי ביה"ס היסודיים והעל-יסודיים.
 • ליווי ובקרה על וועדות, שיבוץ והסעות ילדי החינוך המיוחד.
 • בניית שיתופי פעולה עם צהרוני גני הילדים ובתי הספר לטובת הרצף החינוכי והתפעולי.
 • קידום הקשר בין מערכות החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית.
 • חיזוק הקשר בין מוסדות החינוך והקהילה ובניית תוכניות בהתאם.
 • יצירת מערכת אמון בין בעלי התפקידים במוסדות החינוך, תלמידים, הורים ושותפי תפקיד.
 • ליווי וטיפוח הפיתוח המקצועי של בעלי התפקידים הכפופים לאגף החינוך.
 • כהונה כדירקטור בתאגיד עירוני בהתאם לצרכי העירייה ולאישור מועצת העירייה.

מאפייני עשייה ייחודיים:

איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי תקציב.
עבודה בשעות לא שגרתיות.

 

דרישות התפקיד:

השכלה:

 • בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 • או מי שנתקיימו בו כל אלה: 
  בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל.
  בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה-עשרה.
  |עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.
 • בעל/ת תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.
 • המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

ניסיון מקצועי וניהולי

 • ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות כמנהל מוסד חינוך או בתפקיד ניהול חינוכי.
 • היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.
 • שליטה מלאה בשפה העברית- חובה.
 • שליטה בתוכנת ה OFFICE .

כישורים אישיים:

אמינות ומהימנות, יצירתיות, יוזמה, קפדנות בביצוע, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת תיאום ופקוח וסמכותיות.

היקף המשרה : 100%.

תקן: מנהל אגף

אופן העסקה: חוזה אישי  70%-75% משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

כפיפות: מנהלתית למנכ"ל העירייה. מונחה מקצועית ע"י משרד החינוך.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

קורות חיים

תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים

המלצות

צילום תעודת זהות

 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרד אגף משאבי אנוש, יהושע בן גמלא 28, קומה ב',
עד ליום ה' 4.6.2020 בשעה 13.00 משרדי העירייה סגורים ביום שישי.

יודגש כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן  הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.
הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

 

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

בברכה, אגף משאבי אנוש