דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 09/20 – לתפקיד סגן/ית מנהל/ת אגף פיקוח על הבניה בוועדה המקומית/ רשות מוסמכת לאכיפה

תיאור התפקיד:

פיקוח על הבנייה ושימושי הקרקע במרחב התכנון המקומי והתאמתם להיתרי הבנייה ולתוכניות החלות. איסוף ועיבוד מידע מהשטח למוסד התכנון.

  • ניהול יחידת הפיקוח של הועדה המקומית.
  • הפעלת סמכויות אכיפה הנתונות בהתאם לחוק ובהתאם להנחיות מקצועיות.
  • מעקב ובקרה בתחום הפיקוח על הבניה.
  • איסוף מידע מהשטח לבקשת מוסד תכנון.
  • מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד.
  •  

דרישות התפקיד:

השכלה

בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ רצוי באחד או יותר מהתחומים הבאים: משפטים, הנדסת בנין/ אדריכלות, הנדסאי בנין/ אדריכלות, גיאוגרפיה, תואר שני בתכנון עירוני ואזורי או התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים. יתרון לבעלי תואר אקדמאי שני בתחומים האמורים לעיל - או הנדסאי או טכנאי רשום באותם התחומים בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה – או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור היתר)– חובה

ניסיון  מקצועי

עבור תואר שני או תואר ראשון בהנדסה או באדריכלות -3 שנות ניסיון בתחום הפיקוח והאכיפה כמפקח תכנון ובניה מוסמך או 3 שנות ניסיון כחוקר בגוף ציבורי מוכר או 3 שנות ניסיון בפיקוח או אכיפה בתחומים סביבתיים- חובה

עבור בעל תואר ראשון- 4 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל- חובה

עבור הנדסאי רשום- 5 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל - חובה

עבור טכנאי מוסמך- 6 שנות ניסיון בתחום הרלוונטי לתפקיד המוצע- חובה

מועמד יחויב לסיים בהצלחה- קורס הכשרה למנהלי פיקוח, לא יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו.

מועמד שאינו בעל הסמכת מפקח בכיר של היחידה הארצית, יחויב בנוסף לעבור בהצלחה קורס הכשרה למפקחים בכירים , לא יאוחר משנה מתחילת מינויו

הכרות עם תוכנת office  עם תוכנות מידע גיאוגרפי- חובה.

רישיון נהיגה בתוקף.

היעדר רישום פלילי.

כישורים אישיים:

קפדנות ודיוק בביצוע, אחריות, אמינות ומהימנות אישית. סמכותיות. כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה בשפה העברית. יכולת וניסיון בניהול צוות עובדים. תודעת שרות מפותחת ויחסי אנוש טובים.

היקף המשרה: 100%.

תקן: סגן מנהל אגף

דרגת השכר: 40-42 בדרוג המהנדסים והאדריכלים/מח"ר או בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

כפיפות: מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה  

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

קורות חיים

תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.

המלצות ממקומות עבודה קודמים.

צילום תעודת זהות.

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל  enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש, במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש רח' בן גמלא 28 קומה שניה,
עד ליום ה' 28/05/20 בשעה 13.00  (משרדי העירייה סגורים בימי שישי).

 

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 

 

על החתום, אגף משאבי אנוש