דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 24/20 - לתפקיד סגן/ית מנהלת מחלקת רישוי במינהל ההנדסה

דרוש/ה סגן/ית מנהלת מחלקת רישוי במינהל הנדסה:

תיאור התפקיד:

סגנ/ית מנהלת מחלקת רישוי במינהל ההנדסה.

 • מסייע למנהל מחלקת רישוי וממלא את מקומו, בכל הקשור לתכנון וארגון עבודת המחלקה ומנחה את פעילות הגורמים ע"פ חוק התכנון והבנייה.
 • קבלה ובדיקת בקשות להיתרי בניה, הכנת המלצות לסדר יום, טיפול בפרוטוקולים, קבלת החלטות למתן היתרי בנייה.
 • בדיקת בקשות להיתרים מול דרישות רשויות מוסמכות.
 • הנחיית אדריכלים, מבקשים וקבלנים לגבי הבקשות להיתר.
 • עמידה מול מבקשי היתרים, מתן הסברים ופעילות למתן ההיתרים למקרים חריגים מוצדקים.
 • ביצוע פיקוח ובקרה על ביצועי עובדי המחלקה.
 • הנחיית והדרכת עובדי המחלקה.
 • אחריות לבדיקת בקשות להיתרי בניה והצגתן בפני הוועדות המשנה ורשות רישוי תוך מתן חוות דעת.
 • ייצוג הוועדה המקומית בהליכי רישוי מול מוסדות התכנון השונים, ועדות ערר, וועדה מחוזית ובדיונים בבימ"ש בתמיכה וייצוג הצוות המקצועי.
 • הטמעה וניהול של תהליכי עבודה מחלקת רישוי בניה.
 • פיתוח תכניות עבודה ויעדים מחלקתיים.
 • מתן מענה לפניות הציבור, תושבים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה האפשריים, בכל שעות הפעילות.
 • ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת העירייה, ע"פ הנחיות הממונה הישיר והנהלת הוועדה.
 • ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה, בהתאם להנחיית הממונה ובהתאם לצורך.

דרישות התפקיד:

 • מהנדס/ת בניין או בעל תואר באדריכלות ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך
 • או – הנדסאי/ת אדריכלות או בניין ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך.
 • ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בבדיקת תוכניות לרישוי בין אם כעובד רשות מקומית ובין כנותן שירות חיצוני - חובה.
 • ניסיון עבודה קודמת בוועדה/רשות מקומית – יתרון
 • ידע וניסיון בהליכים סטטוטוריים עפ"י חוק התכנון והבנייה - יתרון.
 • השתלמות בקורסים מקצועיים בתחום - יתרון.

היקף המשרה: 100%.

אגף: מינהל הנדסה

כפיפות: מנהלת מח' רישוי.  

תקן: סגן מנהל מחלקה.

דרגת השכר: 38-40 בדירוג מהנדסים-אדריכלים/הנדסאים-טכנאים

כישורים אישיים:

קפדנות ודיוק בביצוע, אחריות, אמינות ויושר אישי.
כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה בשפה העברית.
תודעת שרות מפותחת ויחסי אנוש טובים.
עמידה בלחצים, יכולת סדר וארגון, ידע בתוכנות מחשב, יכולת עבודה עם קהל.

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

קורות חיים

תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.

המלצות ממקומות עבודה קודמים.

מועמד אשר יוזמן לועדת בחינה יידרש למלא הצהרה בדבר עברו הפלילי .

צילום מתעודת זהות.

 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל  enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש, במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש רח' בן גמלא 28 קומה שניה,
עד ליום ה' 28/05/20 בשעה 13.00  (משרדי העירייה סגורים בימי שישי).

 

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

 

בברכה, אגף משאבי אנוש