דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 25/20 לתפקיד סגן/ית מנהלת מחלקת רישוי וקידום עסקים

תיאור התפקיד:

 1. מילוי מקום של מנהלת המחלקה בהיעדרה.
 2. סיוע בהדרכה ועדכון העובדים בנוגע לחוקים, תקנות, נהלים ומדיניות העירייה בכל הנוגע לרישוי עסקים, כולל עדכונים הקשורים לרפורמה ברישוי עסקים.
 3. מתן חוות דעת מקדמית והנחיות לבעלי עסקים הרוצים לפתוח עסק בהוד השרון.
 4. טיפול ומענה לתלונות המתקבלות בנושא רישוי עסקים כולל מתן תשובה לפונים והתמודדות מול עסקים
 5. מעקב אחר תלונות הקשורות לעסקים.
 6. אכיפה של עסקים טעוני רישוי ללא רישיון עסק, כולל הכנת תיקיי פיקוח לתובעת העירונית.
 7. איתור וטיפול בעסקים טעוני רישוי אשר טרם הגישו בקשה לרישיון עסק.
 8. טיפול בעסקים טעוני רישוי, למעט עסקי מזון, ובאמצעות פקח רישוי עסקים.
 9. טיפול באירועים טעוני רישוי, כולל אירועים תחת כיפת השמיים ואירועים של העירייה.
 10. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, לצורך ביקורת ואכיפה.
 11. עבודה ושיתוף פעולה מול גורמי רישוי: וועדה לתו"ב, משטרת ישראל, כבאות, משרד הכלכלה, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.

דרישות התפקיד:

 • 12 שנות לימוד/תעודת בגרות.
 • ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות בתחומים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי. יתרון להיכרות עם תחום השלטון המקומי.
 • שליטה בתוכנות וביישומי מחשב: וורד, אקסל, - חובה
 •  

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע,  יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות, יכולות למידה טובים מאוד ונכונות ללמידה, יכולות ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

 

היקף המשרה: 100%

אגף: שפ"ע

כפיפות: מנהל/ת מחלקת רישוי עסקים.

תקן: סגן מנהל מחלקה

דרוג ודרגה:  8-10 בדרוג המנהלי, 38-40 בדירוג המח"ר.

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

תמונת פספורט

קורות חיים

תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.

המלצות

צילום מתעודת זהות

 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים עד יום ה' 28.5.20 באגף משאבי אנוש, בן גמלא 28 קומת ב' (עד השעה  13.00 )

 

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.
הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
אגף משאבי אנוש