דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

הליך מספר 9/2020 בקשה להגשת הצעת מחיר למתן שרותי ייעוץ, ניהול, תכנון והכנת מכרז להקמת מערכת מצלמות אכיפה נייחות וניידות בהוד השרון

תיקון טעות סופר בסעיף 17.2.2

הנוסח הנכון:

לצורך ניקוד ההצעות ע"פ הקריטריונים לעיל, על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים והטפסים להצגת תיאור מילולי של נסיונו הקודם, עבודות בתחום הפרוייקט נשוא ההליך,

ופרוייקטים אחרים בעלי היקפים דומים בתחום מערכות בקרת תנועה וחנייה.

הליך 9 2020 ליווי והכנת מכרז מצלמות אכיפה.pdf