דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מס' 20 / 209 לקבלת שירותי תחזוקת מאור רחובות, תאורת מגרשי ספורט חיצוניים, אחזקת שבר, עבודות פיתוח תאורת רחוב ותאורת אירועים

מסמך  ח' - מפרט טכני ותנאים מיוחדים
מסמך ט' - כתב כמויות ומחירון

למפרט טכני, כתב כמויות ומחירון 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז