דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מס' 14/20מנהל מדור פינוי גזם אגף שפ"ע

תיאור  התפקיד:

 • אחראי על יישום תוכנית עבודת פינוי הגזם/פסולת גושית בעיר.
 • בדיקה יום יומית של כלל המשאיות של קבלן פינוי הגזם/פסולת גושית.
 • הפעלת מנופי הגזם ובדיקת טיב העבודה שלהם.
 • טיפול בכלל התלונות והבקשות שנוגעות לתחום אחריותו שמגיעות מגורמים שונים.

דרישות התפקיד:

 • השכלה: 12 שנות לימוד/תעודת בגרות מלאה.
 • ניסיון מקצועי: לפחות שנתיים בתחום העיסוק הרלוונטי.
 • רישיון נהיגה 02 לפחות.
 • ניסיון בהפעלת צוות עבודה.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות.

כישורים אישיים:
קפדנות ודיוק בביצוע, אחריות, אמינות ומהימנות אישית, סמכותית, כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה בשפה העברית, יוזמה וחדשנות, רמת שרותיות  גבוהה ויחסי אנוש טובים.

היקף המשרה: 100%

תקן: מנהל מדור

דרגת השכר: מח"ר  37-39, מינהלי  7-9.

כפיפות: מנהל מחלקת תברואה וחזות העיר באגף שפ"ע

מסמכים שיש לצרף:

 • קורות חיים
 • תמונת פספורט
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים
 • המלצות
 • צילום תעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל  enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה  עד ליום ה'  19.03.20  בשעה 13:00 (משרדי העירייה סגורים בימי שישי) טלפון לבירורים 09-7759729.

 

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

 

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

 

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

על החתום,

 

מיטל אלבין בש

מ"מ מנהלת אגף משאבי אנוש