דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מס' 15/20 מפקח תברואה (מנהל אזור) אגף שפ"ע

תיאור  התפקיד:

 • אחריות על יישום תוכניות עבודות הניקיון באזור שבתחום אחריותו.
 • בדיקה יומיומית של הגעת פועלי הניקיון בצוותים ורכבי הטיאוט כולל בקרת ביצוע במהלך היום.
 • הפעלת צוות המשימתי של קבלן הניקיון , פינוי קרטונים חפצים שונים מהרחובות ושקיות אשפה שנאספו ע"י פועלי הניקיון.
 • הפעלת בובקט וכלים מכניים לניקוי במקומות נדרשים באזור אחריותו.
 • טיפול בכל תלונה או דרישה אשר מתקבלת לגבי תחום אחריותו ואזורו הן מהמוקד ומכל גורם אחר.                                                                           

דרישות התפקיד:

 • השכלה: 12 שנות לימוד/תעודת בגרות מלאה.
 • ניסיון מקצועי: לפחות שנתיים בתחום עיסוק רלוונטי.
 • רישיון נהיגה 02 לפחות.
 • יתרון לרישיון להפעלת מכונה ניידת.
 • ניסיון בהפעלת צוות עבודה.
 • עבודה בשעות לא שגרתיות.

כישורים אישיים:
קפדנות ודיוק בביצוע, אחריות, אמינות ומהימנות אישית, סמכותית, כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה בשפה העברית, יוזמה וחדשנות, רמת שרותיות  גבוהה ויחסי אנוש טובים.

היקף המשרה: 100%

תקן: מנהל מדור

דרגת השכר: מח"ר  37-39, מינהלי  7-9.

כפיפות: מנהל מחלקת תברואה וחזות העיר באגף שפ"ע

מסמכים שיש לצרף:

 • קורות חיים
 • תמונת פספורט
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים
 • המלצות
 • צילום תעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל  enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה  עד ליום ה'  19.03.20  בשעה 13:00 (משרדי העירייה סגורים בימי שישי) טלפון לבירורים 09-7759729.

 

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
מיטל אלבין בש, מ"מ מנהלת אגף משאבי אנוש