דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 17/20 לתפקיד עובד/ת מינהל וזכאות ומתאם/ת הסעות באגף לשירותים חברתיים

תיאור התפקיד עובד/ת מינהל וזכאות :

 • חישוב הזכאות וסוגי העזרה המגיעים לפונה והעברתם לאישור הממונה.
 • הסברת כללי הזכאות ונוהלי הפנייה לקבלת עזרה לכל דורש והדרכתו בהשגת המסמכים ומימוש זכויותיו, אחריות לביצוע החלטות הזכאות ולבדיקה חוזרת.
 • העובד בודק הכנסות הפונה ומצבו הרפואי ע"י איסוף מידע מכל מקור שהוא: ביטוח לאומי, מקומות עבודה, משרד רישוי ועוד.
 • העובד מחשב וקובע את הסכומים והשיעורים להם זכאי הפונה, בהתאם להוראות משרד העבודה והרווחה ומעביר מסקנותיו לאישור מנהל המחלקה או מי שהוסמך על ידו. העובד אחראי לביצוע ההחלטות של הזכאות ולאישורן מחדש בהתאם להוראות.
 • העובד יוזם ביצוע חקירות כלכליות לגבי פונים שאין מידע ברור על הכנסותיהם באמצעות מנהל המחלקה.
 • העובד מיישם את ההחלטה ע"י מתן תשובה לפונה, מדווח למערכת המיכון (כאשר התשובה חיובית) ו/או מכין הוראת תשלום לביצוע ע"י הרשות. מפנה את תשומת לב העו"ס לבעיות הדורשות טיפול והמתגלות בעת מגעיו עם הפונה.
 • דיווח חודשי בנושא כח אדם.
 • ביצוע מעקב שוטף אחר התקציב , ביחידתו (מחלקה או צוות) ומדווח, לפחות אחת לחודש לממונה עליו, על ההוצאות בתחום לחודש , על פתרונות בפועל ועל המשמעויות של הנתונים להחלטת הממונה (שינוי בקצב ההוצאה, וויסות בין צוותים או בין עובדים, בקרה על הוצאות ועוד.
 • אחריות לביצוע שירותי מזכירות: ניהול ארכיב המחלקה, מיון דואר נכנס וניתובו, מעקב אחרי תשובות לפניות מיוחדות, מעקב אחר ביצוע פעולות לפי הוראות מנהל המחלקה ארגון מפגשים בצוותים, קביעת פגישות לסגל המינהלי ועדכון יום יומי של לוח איכון עובדים, משלוח דואר (לרבות הפצת המחאות) ניהול קופה קטנה, ניהול מגנזה, עדכון אוגדן התע"ס של מנהל המחלקה, אחריות לשירותי כתבנות, דיווחים בנושאים מיוחדים (כגון חונכות, סומכות).  

תיאור תפקיד מתאם/ת הסעות:

 • אחריות על מערך הסעת ילדים ופעוטות עם מוגבלות למעונות יום שיקומיים ובחזרה, בכפוף לתקנות הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (כללים להסעה וליווי של פעוטות למעון יום שיקומי וממנו) תשע"ד 2014.
 • אחריות לבדיקת כשירות הנהגים והמלווים בהתאם לנדרש בתקנות ולהנחיית נותני שירות ההסעות והליווי בכל הנוגע לנדרש מהנהגים ומהמלווים, לצורך הבטחת שלומם ובטיחותם של הילדים והפעוטות המוסעים.
 • וידוא כי רכב ההסעה יענה על דרישות כמפורט בתקנות.
 • אחריות למסירת רשימת הילדים/הפעוטות האמורים להיות בהסעה ליד המלווה. על הרשימה לכלול את כל הפרטים כמפורט בתקנות.
 • קביעת מסלול ההסעה, משכה והתנהלותה ופיקוח על תנאי הבטיחות בהסעה, בכפוף לדרישות התקנות.
 • בדיקת דיווחים ותלונות המתקבלים לעניין ההסעה ובטיחות המוסעים.
 • דאגה למתן מענה חלופי מיידי והולם לביצוע ההסעה באופן בטיחותי במקרים בהם נתגלו ליקויים עד לתיקונם המלא.

דרישות התפקיד:

 • השכלה תיכונית 12 שנות לימוד / תעודת בגרות מלאה.
 • ניסיון בשרותי רווחה מוניציפליים או בהנהלת חשבונות.
 • סיום קורס עובדי זכאות והשתלמות או עובדי מינהל וזכאות שנתיים מיום הקבלה.
 • ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות ו – אופיס.
 • יכולת עבודה במצבי לחץ.
 • יחסי אנוש מעולים.
 •  

היקף המשרה: 80% משרה (50% עובד זכאות 30% מתאם הסעות)

דרגת השכר: 7-10 מנהלי, 37-40 מח"ר.

כפיפות: למנהלת האגף לשירותים חברתיים.

תקן: פקיד זכאות

כישורים אישיים:
אמינות, יוזמה, קפדנות בביצוע, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות, כושר התמדה, כושר הבעה בכתב ובע"פ, עמידה בלחצים, כושר למידה, יכולת עבודה בצוות, יחסי אנוש מעולים וגישה שירותית.

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים
 • המלצות
 • מועמד אשר יוזמן לועדת בחינה יידרש למלא הצהרה בדבר עברו הפלילי (מצורף).
 • צילום תעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף  משאבי אנוש  רח' בן גמלא 28 קומה ב, לא יאוחר מיום ה' 19.03.20 בשעה 13:00 (משרדי העירייה סגורים בימי שישי)  טלפון לבירורים 09-7753572

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

על החתום,
מיטל אלבין בש, מ"מ מנהלת אגף משאבי אנוש