דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי 05/20 לתפקיד מנהל/ת מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית

לעיריית הוד השרון נדרש מנהל/ת מחלקת רישוי עסקים

תיאור התפקיד:

 • גיבוש, התווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית אחריות על פעילות מחלקת רישוי עסקים בנושא: קידום רישוי עסקים חדשים, בקרה על רישוי עסקים קיימים.
 • הפעלת חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 ברשות בהתאם לתנאים, לתקנות ולחוקי עזר עירוניים.
 • ניהול המחלקה לרישוי עסקים
 • ניהול הליך קבלת רישיון עסק
 • פיקוח על פעילות העסקים, בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי עזר עירוניים
 • הטמעת הצעדים לרפורמה ברישוי עסקים
 • ניהול צוות העובדים במחלקה

דרישות התפקיד:

ידע והשכלה - בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה,
או
שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל. יתרון לתואר אקדמאי בתחומים הבאים – מינהל ציבורי, הנדסה, תכנון ערים, אדריכלות, איכות הסביבה
או
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012. יתרון להנדסאים או טכנאים בתחומים לעיל.
או
תעודת סמיכות לרבנות "יורה יורה" לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

קורסים והכשרות – המנהל יחוייב  לסיים בהצלחה קורס מנהלי רישוי לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שמועסק בחוזה אישי.

ניסיון מקצועי – עבור בעל תואר אקדמאי או השכלה תורנית כמפורט לעיל – ניסיון מקצועי של 4 שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבניה או היכרות עם תחום השלטון המקומי. עבור הנדסאי רשום – חמש שנות ניסיון באחד מהתחומים המפורטים לעיל. עבור טכנאי רשום – שש שנות ניסיון באחד מהתחומים המפורטים לעיל.

ניסיון ניהולי – ניסיון של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

בעל רישיון נהיגה בתוקף –חובה.

עברית ברמה גבוהה.

היכרות עם תוכנות האופיס - חובה.

היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

כישורים אישיים
אמינות ומהימנות אישית, יחסים בינאישיים, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, כושר התמדה כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים,כושר ניהול מו"מ, עמידה בלחץ ושחיקה, יכולת ייצוג הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים.

היקף המשרה- 100% משרה

כפיפות – מנהל אגף שפ"ע

תקן: מנהל מחלקה

דרוג ודרגה: 9-11 מינהלי, 39-41 מח"ר או בחוזה אישי בכפוף לאישור הנהלה.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים
בהתאם לסעיף 170 לפקודת העיריות תידרש בדיקת עבר פלילי של המועמד/ת  
        

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תמונת פספורט
 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
 • המלצות
 • צילום מתעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים עד יום ה' 05.03.20 באגף משאבי אנוש, בן גמלא 28 קומת ב' (עד השעה  13.00)

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

על החתום,
מיטל אלבין בש, מ"מ מנהלת אגף משאבי אנוש