דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מס' 2/2020- לתפקיד מנהל/ת מחלקת חוזים והתקשרויות

הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ (להלן: "החברה") הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עירית הוד השרון.

החברה מפרסמת מכרז זה למשרת מנהל/ת מחלקת חוזים והתקשרויות.

תיאור תפקיד:

 • ניהול מכרזים, חוזים והתקשרויות, נוהלי הצעות מחיר, לרבות חוזי תכנון, ייעוץ, ניהול, פיקוח, ביצוע, שירותים, טובין ושכר.
 • עבודה שוטפת מול יועצים, מתכננים, ספקים, קבלנים, גורמים מקצועיים וגורמים ציבוריים.
 • התנהלות שוטפת מול גורמים ציבוריים ועסקיים בהיבטים משפטיים.
 • התנהלות שוטפת מול אגפי העירייה השונים, לרבות מנהל ההנדסה, אגף הבינוי,  מנהל הכספים לצורך הוצאת הזמנות והתקשרויות, קבלת תקציבים, אחריות לוודא קיומם של תקציבים המאפשרים ביצוע פרוייקטים והשלמתם.
 • השתתפות בהכנת תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית לחברה והגשת דרישות תקציב בהתאם לתוכנית העבודה ובצוע בקרה תקציבית שוטפת.
 • ניהול ערבויות וביטוחים
 • ניהול וליווי הליכים משפטיים וטיפול בתביעות
 • השתתפות בוועדות החברה
 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להוראות המנכ"ל.
 •  

היקף המשרה : 100%.

אופן העסקה: העובד/ת י/תועסק בחוזה בכירים 40-50% משכר מנכ"ל החברה, כפוף לקבלת האישורים הדרושים עפ"י הוראות משרד הפנים.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

כפיפות: למנהל הכספים של החברה.

דרישות התפקיד:

השכלה: (תנאים מצטברים)

 • השכלה אקדמאית – בעל/ת תואר ראשון באחד או יותר מהתחומים כלכלה, חשבונאות, משפטים, ממוסד אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל - חובה
 • בעל/ת רישיון עורך דין - יתרון

ניסיון מקצועי :

 • ניסיון מוכח ומוצלח :בעל 3 שנות נסיון לפחות בניהול, ריכוז מערך חוזים והתקשרויות, מתוכם נסיון כאמור, של שנה לפחות, ברשות מקומית ו/או רשות ציבורית לרבות תאגיד ציבורי.
 • ידע והכרה של הרגולצייה - חקיקה ותקנות - ברשויות מקומיות.
 • בעל ידע ונסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת.
 • ידע ושליטה בתוכנות אופיס.

 

כישורים מקצועיים:
יכולות ניהוליות וכושר ארגון גבוהים. בעל יכולת הנעת תהליכים וקידום משימות. לקיחת יוזמות ואחריות ותרגום לביצוע. יכולת ביטוי גבוהה, בכתב ובע"פ. יכולת ביצוע מספר משימות במקביל.
נשיאה באחריות, כושר התמדה, אסרטיביות ועבודה תחת לחץ, אמינות ומהימנות, קפדנות בביצוע, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת תיאום ופקוח וסמכותיות. נכונות לעבודה מאומצת התכנות לעבודה בשעות ובימים שאינם שגרתיים.

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תיאור קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים
 • המלצות
 • מועמד אשר יוזמן לועדת בחינה יידרש למלא הצהרה בדבר עברו הפלילי.
 • צילום מתעודת זהות

 

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במעטפה סגורה, בצירוף תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים והמלצות, ויפקידה  בתיבת המכרזים במשרדי החברה , רחוב הנגר 1, קומה 1, עד ליום 5.3.2020 בשעה 13.00. (משרדי החברה סגורים בימי שישי וערבי חג).

 

מודגש בזאת כי החברה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי.

החברה תזמן לראיון בועדת קבלה עד שישה מועמדים בלבד.

 

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

גלית פוגל, מנכ"ל החברה