דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 3/20 לתפקיד קצין בטיחות בתעבורה

תיאור תפקיד:

 1. פיקוח על בטיחות ותחזוקה של כלי הרכב של הרשות המקומית.
 2. פיקוח ובקרה על נהגים, המועסקים ע"י הרשות המקומית או הנוהגים ברכב שלה.
 3. טיפול במכשירי טכנוגרף, איתוראן של רכבי הרשות, כמתחייב ע"פ הוראות הדין הקיים והנהלים.
 4. פיקוח על מערך ההיסעים המתבצע בידי קבלני משנה.
 5. פיקוח על עמידה בכללי הבטיחות של נהגים וכלי רכב המעבירים חומרים מסוכנים.
 6. טיפול בירוקרטי ותחזוקתי בכלי רכב של הרשות המעורבים בתאונות דרכים.
 7. טיפול בדו"חות עבירות תנועה (מ"י או עירייה)
 8. ביצוע פעולות לקידום נושא הבטיחות בדרכים ברשות המקומית.
 9. אחריות על ביצוע השתלמויות, קורסי נהיגה וימי עיון מקצועיים.

 

דרישות התפקיד:

 • שנות 12 לימוד לפחות.
 • מוסמך קורס קציני בטיחות בתעבורה - חובה
 • תעודת סוג 2 במכונות רכב מאת משרד התמ"ת - חובה
 • רישיון נהיגה ג` ומעלה ורישיון לקטנוע / אופנוע – חובה
 • ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות כקצין בטיחות, ושל 3 שנים רצופות באחד מהמקצועות בתחום התחבורה שקבעה הרשות – חובה
 • ניסיון בניהול של לפחות 3 עובדים ו/או קבלני משנה, כאשר על תקופת הניהול להיות בת שלוש שנים לפחות - חובה
 • שפות – עברית ברמה גבוהה
 • היכרות עם תוכנת האופיס


היעדר הרשאות פליליות או תחבורתיות, בהתאם לתקנה 15ב` לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961.

היקף המשרה: 100%.

אופן העסקה: רמת מנהל מחלקה העסקה בדרוג דרגה. מסלול קידום בדרוג המח"ר 39-41 או בדרוג המנהלי במסלול קידום 9-11 , או בחוזה בכירים, 30%-40% משכר מנכ"ל עפ"י ההסכמים הקיבוצים הנהוגים ברשויות המקומיות

כפיפות: למנהל אגף שפ"ע

כישורים מקצועיים:
אמינות ומהימנות, יצירתיות, יוזמה, קפדנות בביצוע, ערנות, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת תיאום ופקוח וסמכותיות. נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תמונת פספורט
 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
 • המלצות
 • צילום מתעודת זהות


מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים עד יום א` 16/2/20 באגף משאבי אנוש, בן גמלא 28 קומת ב` (עד השעה 13.00 )

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.
הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

על החתום,
אגף משאבי אנוש