דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 1/20 לתפקיד ספרן/ית בתיכון הדרים

תיאור התפקיד:

מתן שירותי ספריה

 • השאלת פרטי הספרייה וטיפול בהחזרת הפריטים בהתאם למדיניות בית הספר
 • ייעוץ, הדרכה ועזרה לתלמידים ומורים בשימוש בחומרי הספריה עפ"י תוכנית הלימודים

ביצוע פעילות חינוכיות ופעילויות העשרה

 • ייעוץ והדרכה בכתיבת עבודות עיוניות ומטלות לימודיות
 • פיתוח אוריינות מידע
 • הדרכה אישית וקבוצתית בתחומי אורינות ומידע
 • ייזום פעולות לעידוד קריאה
 • ביצוע פעילות לשימוש מושכל באינטרנט ובמאגרי מידע
 • ארגון סדנה בית ספרית לרכישת מיומניות מידע

תפעול הספרייה

 • בנייה ועדכון של האוסף הספרי והלא ספרי בהתאם לדרישות תכנית הלימודים, התקציב ואוכלוסיית התלמידים והמורים
 • ארגון אוסף פרטי הספרייה לרבות: ארגון, קטלוג ומפתוח הפריטים
 • ארגון כללים ונהלי עבודה בספרייה בתיאום עם מנהלת בית הספר (ובכלל זה שעות הפעלה, חלוקת עבודה, סדרי השאלה)
 • ניהול אוספי הספרייה ושמירה עליהם בהתאם למדניות בית הספר
 • טיפול באוספי הספרייה
 • דיווח למנהל על כל ליקוי או תקלה במרחב הספרייה
 • תכנון תקציב הספרייה ביחד עם מנהל בית הספר
 • פרסום פעולות הספרייה בעיתון הספרייה, בחוזרים לכיתות ולמורים, בתערוכות וכד`
 • דיווח תקופתי למנהל ביה"ס על פעולות הספריה
 • קישור ותיאום עם הספרייה הציבורית
 • שת"פ וקבלת הנחיות מקצועיות מהממונה על ספריות בתי הספר במשרד החינוך

 

דרישות התפקיד:

 • בעל תואר אקדמאי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה לתארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחום הספרנות או המידענות או שסיים בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות והמידענות או בעל תואר אקדמי מוכר (רצוי בחינוך) וסיים בהצלחה לימודי ספרן מורשה - חובה
 • ניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות ואינטרנט בספרייה- יתרון
 • ידיעת השפה האנגלית ושפות נוספות – יתרון
 • הכרת מאגרי מידע דיגיטאליים- יתרון.

כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית, יחסי אנוש, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, נשיאה באחריות, מרץ ופעלתנות.

היקף המשרה- 100% משרה

כפיפות – מנהלת אגף חינוך או מטעמה

דרוג ודרגה: מסלול קידום ייקבע בהתאם להשכלה ובהתאם לכללים הנהוגים בשירות הציבורי.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים
 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • תמונת פספורט
 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
 • המלצות
 • מועמד אשר יוזמן לועדת בחינה יידרש למלא הצהרה בדבר עברו הפלילי.
 • צילום תעודת זהות


מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל enosh@hod-hasharon.mun.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרדי אגף משאבי אנוש, בן גמלא 28, קומת שניה, עד ליום א` 16/2/20 בשעה 13:00 (משרדי העירייה סגורים ביום שישי).

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
על החתום,
אגף משאבי אנוש