דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז מספר 211/18 לביצוע עבודות הרחבת בית העלמין נוה הדר

עיריית הוד השרון מבקשת בזה לקבל הצעות לביצוע עבודות הרחבת בית העלמין נוה הדר, הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז