דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מס' 20 /201 למתן שירותי תכנון עבודות אינסטלציה ברחבי העיר הוד השרון

הודעה על דחיית מועדים
 

  1. עיריית הוד השרון מבקשת לעדכן על הארכת המועד האחרון לשאלות הבהרה במכרז שבנדון עד לא יאוחר מיום 10.2.2020 בשעה 13:00, וכן על הארכת מועד הגשת מסמכי המכרז עד לא יאוחר מיום 18.2.2020 בשעה 13:00.
     
  2. יובהר, כי כל יתר תנאי המכרז ומועדיו יוותרו ללא שינוי.

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז