דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

איגוד ערים אשכול השרון הארכת מכרז פומבי 2/19 ללכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי רחוב ברשויות האשכול

איגוד ערים אשכול השרון מודיע על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז : עד לתאריך 13.1.20 בשעה 12:00 בדיוק בזאת
הצעות מחיר ללכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי רחוב ברשויות האשכול.
ניתן להגיש הצעה לחלק מהשירות המבוקש: לכידה והחזרה של חתולי רחוב בלבד או עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב בלבד.
ניתן גם להגיש הצעה לשני השירותים. הכל לפי תנאי הסף וכפי המפורט במסמכי המכרז.

    

למסמכי המכרז

לנוהל משרד החקלאות עיקור וסירוס חתולים