דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז 210-18 לאספקת שירותי טלפוניה מנוהלים, הקמת מוקד עירוני ותחזוקת המערכת בעיריית הוד השרון

עיריית הוד השרון מבקשת בזה לקבל הצעות מכרז לאספקת שירותי טלפוניה מנוהלים, הקמת מוקד עירוני ותחזוקת המערכת בעיריית הוד השרון, הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

מסמך ז` - מפרט כללי לאספקת שירותי טלפוניה מנוהלים, הקמת מוקד עירוני ותחזוקת המערכת

לצפייה בקובץ המצורף למכרז