דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מס' 19 /229- לביצוע עבודות אספקת, התקנת, שידרוג ואחזקת מתקני ספורט ברחבי העיר -מעודכן

עיריית הוד השרון מבקשת בזה לקבל הצעות במכרז פומבי מס` 229/19 לביצוע עבודות אספקת, התקנת, שידרוג ואחזקת מתקני ספורט ברחבי העיר הוד השרון, הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 

לצפייה בקובץ לחץ כאן

למסמך ח` - מפרט טכני

למסמך ט` - מחירון

לצפיה בפרוטוקול מפגש לחצו כאן 

מענה לשאלות הבהרה