דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 118/19 לתפקיד קצין/ה ביקור סדיר באגף החינוך

לעיריית הוד השרון דרוש/ה קצין/ה ביקור סדיר באגף החינוך

תיאור התפקיד:

 • איתור, טיפול ומעקב אחר תלמידים שביקורם במוסדות החינוך (גנ"י ובתי ספר) אינו סדיר- ליווי טיפול ומעקב אחר תפקודם במסגרות החיינוך.
 • איתור תלמידים נושרים וטיפול במניעת נשירה.
 • הכוון תלמידים והשמה במסגרות חלופיות.
 • אחריות על הפעלת מסגרות חוץ בית ספריות: מועדוניות, חונכות וכיו"ב.
 • מעקב ובקרה אחר טיפולם של גורמים מקצועיים ושרותי חינוך וטיפול בעיר.
 • פעילות פנים בית ספרי עם הצוות הפדגוגי, מחנכים וגורמים מקצועיים למניעת נשירה.
 • מעקב אחר תלמידים שהופנו לפנימיות ולמסגרות חינוכיות מחוץ לעיר (חינוך רגיל ומיחד)

דרישות התפקיד:

 1. תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה במדעי החברה ו/ או במדעי הרוח, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ - חובה.
 2. תעודת הוראה- חובה
 3. 3 שנות ניסיון בהוראה בביה"ס או 5 שנים ניסיון בעבודה חינוכית- חובה.
 4. רישיון נהיגה.

כישורים אישיים:
יכולת ארגון ותכנון בראיה מערכתית רחבה, יכולת תיאום ופיקוח, יכולת לקיחת אחריות, יכולת קבלת החלטות, בעל/ת נוכחות ויכולת להקרין סמכותיות, אמינות ומהימנות גבוהה, קפדנות ודיוק בביצוע, ערנות ודריכות, יכולת עבוד בתנאי לחץ, נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות

היקף המשרה- 100% משרה.

כפיפות – מנהלת אגף חינוך.

דרוג ודרגה: דרוג חברה ונוער, עפ"י כישורים והסכמים קיבוצים הנהוגים ברשויות המקומיות.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים
 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

תמונת פספורט
קורות חיים
תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
המלצות
צילום תעודת זהות

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש, בן גמלא 28 , קומה ב`, עד ליום א` 5/1/20 בשעה 13:00 (משרדי העירייה סגורים ביום שישי )

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

על החתום,

רינת סער פנקס, מנהלת אגף משאבי אנוש