דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 110/19 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ית

לעיריית הוד השרון דרושים 5 פסיכולוגיים/יות חינוכיים/יות

תיאור התפקיד:

  • עבודה פרטנית ומערכתית במסגרות חינוכיות (גני ילדים ובתי ספר).
  • איתור, אבחון, יעוץ, הדרכה וטיפול לילדים, הורים וצוותים חינוכיים.

דרישות התפקיד:

  • בעל תואר "מוסמך" לפחות בפסיכולוגיה יישומית, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או בפסיכולוגיה קלינית של הילד שניתן מאת מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 או מוסד בחו"ל שהוכר ע"י וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך לתואר הניתן בישראל או בעל תואר אקדמי ראשון בפסיכולוגיה או מדעי ההתנהגות ומי שהשלים את כל חובות השמיעה שלו לתואר שני בפסיכולוגיה יישומית למעט עבודה גמר (תזה) או מי שנמצא במסלול ישיר לדוקטורט אשר סיים פרקטיקום וחובות לימוד - חובה.
  • עברית ברמה גבוהה ואנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית. וכן שפות נוספות בהתאם למגזר מקבלי השירות - חובה.
  • היכרות עם תוכנות האופיס - חובה.
  • רישום בפנקס הפסיכולוגים בהתאם לסעיף 12 לחוק הפסיכולוגים, אלא אם כן מדובר בסטודנט - חובה.
  • היעדר הרשעה בעבירות מין , בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א-2001 - חובה

כישורים אישיים:
יכולת עבודה בצוות, יחסי אנוש טובים, אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, מסירות לעבודה.

היקפי המשרה- 35% משרה/ 50% משרה/ 55% משרה/ 80% משרה/ 100% משרה


כפיפות – מנהל השרות הפסיכולוגי

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

דרוג ודרגה: מסלול קידום 37-39 בדרוג פסיכולוגים בהתאם להסכמים קיבוציים (בעל תואר B.A ידורג בדרגה 36 עד השלמת תואר שני).
 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

קורות חיים
תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים.
המלצות
צילום תעודת זהות
תמונת פספורט

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים באגף משאבי אנוש, רח` בן גמלא 28 , קומת שניה, עד ליום א` 15/12/19 בשעה 13.00 משרדי העירייה סגורים ביום שישי

מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי.
הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
התפקיד מאויש ע"י מ"מ

 

על החתום,

רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש