דלג לתוכן העמוד
פייסבוק

מכרז פומבי מספר 112/19 לתפקיד לבורנט/ית בבית הספר

לעיריית הוד השרון דרוש/ה לבורנטית לפיזיקה לתמיכה בתהליכים פדגוגים בתחומים הרלוונטיים תוך יצירה ושמירה על סביבה לימודית בטוחה בתחומי החינוך מדעי מעשי לתלמידי בתי הספר

תיאור תפקיד:

ריכוז הפעילות במעבדה

 1. הפעלת המעבדה בשעות הלימודים
 2. עזרה למורים ולתלמידים (בהתאם להנחיות המורה) בשעת ביצוע ניסויים במעבדה
 3. סיוע למורה ולתלמידים בתכנון פרויקטים ובביצועם באופן יחידני או בקבוצות
 4. נעילה ומניעת גישה לבלתי מורשים
 5. הכנת חומרים, כלים וציוד לפעילות המעבדה
 6. פיקוח על פעילויות במעבדה


על קיום סביבה בטיחותית במעבדה

 1. גיבוש והפצה של כללי בטיחות במעבדה
 2. פיקוח אכיפה של כללי הבטיחות על המשתמשים במעבדה
 3. התרעה אודות מפגע בטיחותי בפני המורים והתלמידים המשתמשים במעבדה או בציוד
 4. אחסון חומרים בתנאים מתאימים, כולל אחסון רעלים
 5. פינוי חומרים פסולים מן המעבדה
 6. נקיטת אמצעי בטיחות מתאימים לביצוע ניסויים
 7. הכנת ניסויים למעבדות הפיזיקה בהתאם לנושאים הנלמדים בתוכנית הלימודים בתיכון. טיפול יחד עם התלמידים בניסויים הנמשכים תקופה ארוכה
 8. ביצוע "ניסוי מורה" (ניסויים הכרוכים בסיכונים)
 9. סיוע למורה במעבדות הטכניות הקשורות לתכנית השיעורים במעבדות (כולל מכשירים או קוליים) תערוכות ואוספים
 10. פיקוח על ניסויים בהם אש גלויה או חומרים העלולים להתלקח
 11. טיפול בשריפות מקומיות, אירועים מקומיים שלשפך או דליפת חומרים מסוכנים
 12. בדיקת ציוד מגן לטיפול בשפך/ בדליפת חומרים מסוכנים
 13. בקרה ופיקוח של בטיחות השימוש בציוד המעבדה

ניהול הציוד והרכש של המעבדה
א. ניהול של כרטיס ציוד לכל פריט ציוד במעבדה
ב. אישור הוצאת ציוד וחומרים ממקום אחסונם
ג. קיום בדיקות של שמישות ציוד המעבדה
ד. ביצוע תחזוקה שוטפת ומונעת של ציוד מעבדה ומתחם המעבדה
ה. ניהול מלאי חומרים, לפי תאריכי תפוגה ורמת צריכה
ו. רכישה של חומרים, לפי צרכי ביה"ס ותקציב המעבדה ותיאום עם מנהל ביה"ס

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 1. עבודה בסביבה שיש לעיתים: רעש, חום, ריח, סיכונים פיזיים
 2. קפדנות
 3. הכרת חוזרי מנכ"ל ונהלים הקשורים בהתנהלות המעבדה

דרישות התפקיד:

בעל תואר אקדמאי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחומי המדעים או תעודת הנדסאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם או תעודת טכנאי בתחומי הביולוגיה, הפיזיקה, הביוטכנולוגיה, הכימיה או בתחומי מדע הקשורים אליהם- חובה.

כישורים מקצועיים:
אמינות ומהימנות, יצירתיות, יוזמה, קפדנות בביצוע, ערנות, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת תיאום ופקוח וסמכותיות. נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, עבודה בשעות בלתי שגרתיות, שעות נוספות ונסיעות בתפקיד.

היקף המשרה : 100%.

אופן העסקה: מסלול קידום לבורנט אחראי 37-40 בדרוג הנדסאים טכנאים

כפיפות: מנהלת אגף חינוך

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • קורות חיים
 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים
 • היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים
 • המלצות
 • צילום תעודת זהות


מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו למייל enosh@hod-hasharon.muni.il או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרד אגף משאבי אנוש, יהושע בן גמלא 28, קומה ב`, עד ליום א` 15/12/19 בשעה 13.00 משרדי העירייה סגורים ביום שישי.

יודגש כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם העירייה.

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

בברכה,
רינת סער פנקס
מנהלת אגף משאבי אנוש